Pridajte sa k nám.


Využite naše skúsenosti a roky overených postupov.

76

Mestá

V [[pozn. Názov krajiny pre ktorú robíte preklad napr. Českej republike]] máme X výrobní, ktoré dokopy pokrývajú X miest. Stále však hľedáme nových partnerov, ktorý nám pomôžu rozšířiť FFmenu do ďalších miest.

4

Krajiny

V roku 2008 sme založili spoločnosť FFmenu. Od tej doby sme postupne rastli a rozšiřovali sa po celej Českej republike. Od roku 2014 si FFmenu môžu objednať aj na Slovensku a postupne nasledovalo Rakúsko a Poľsko.

11

YEARS_FRANCHISING

Máme 11 rokov skúseností. Sme rodinná firma, ktorá sa od roku 2008 naplno venuje zdravému systémovému stravovania. Sme športovci, nutriporadcovia i obchodníci. Spojujeme poradenstvo a gastro.


Náš hlavný produkt. To najlepšie na trhu.

FFM je systémové, cieľové a zdravé stravovanie pro každého s distribúciou v cene. Našou filozofiou je "nie sme diéta, náš zákazník sa s nami stravuje dĺhodobo".

Menu zostavujú 3 odborníci, nie iba jeden ako je to v našom odbore najčastejšie, predchádzame tak stretu názorov. Pracujeme s odborným software-om FITLINIE.

Servis zákazníka obstarávame pomocou vlastnej aplikácie FFMS.

3 - 5 - 7 jedál / deň to všetko je FFM

Individuálne nastavenie a zacielenie FFM programu = dlhodobý zákazník.


Výhody. Kompletný podpora.

Nízke vstupné náklady na kompletnú realizáciu, Zavádzaná značka Fitness Food Menu na trhu, Spracovaná legislatíva

Potrebné špeciálne vybavenie v cene franchisingu, Podrobné zostavy jedál pre výrobu (750 receptov), Aplikácia FFMS pre servis prepojená s www a GPS (2018).

Software Fitlínia na prenos dát týždenných FFM (2018), Realizačný harmonogram, Školenie pre pozície: Kuchár, Prevádzka, Obchod.

Školenie marketingu aplikovaného na projekt FFmenu, Odborné konzultácie a školenia, Nutriporadca k dispozícii, Skúsenosti z niekoľkých trhov, Odborný konzultant pre individuálny plány zákazníkom

Podpora siete v rámci centrálneho marketingu zaisteného profesionálnou agentúrou (vedenie sociálnych sietí, zacielené kampane atď. ).

Technologická podpora - zaistíme nejmodernejšie technológie pre teplý a studený pokrm s wifi pripojením do siete FFM a to bez nutnosti zaistenia vstupných investícií.


Spolupráca. Naštartujeme váš biznis.

zjednajte si s nami termín jednania na ktorom Vám predáme 100% potrebných informacií k projektu, odpovieme na Vaše dotazy

predložíme vzor franchisingovej zmluvy a dojednáme jej prílohy

v deň podpisu zmluvy spolupráce začína a v rovnaký deň zostavíme harmonogram realizácie

spoločne sa zapojíme do hľadania výrobných priestorov a zázemí Vašej firmy FFM

spracujeme základnú príručku pre úpravy a kompletáciu výroby v návaznosti na legislatívu

preškolíme Vás, poradíme pri realizácii

pomôžeme nájsť a preškolíme zamestnancov

predáme dodávateľov a ich služby vo Váš prospech

spustíme marketingové kampane

zahájime prevádzku


Nízke vstupné náklady s krátkodobou návratnosťou 6 - 9 mesiace.

FRANCHISING_EXECUTIVE


FRANCHISING_CONTACT_EXECUTIVE1_NAME

FRANCHISING_CONTACT_EXECUTIVE1_PHONE

FRANCHISING_EXECUTIVE


FRANCHISING_CONTACT_EXECUTIVE2_NAME

FRANCHISING_CONTACT_EXECUTIVE2_PHONE